“BIZNIS” NIŠ VRŠI UPIS STUDENATA
06/07/2019 12:33|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 361 |
|

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BIZNISA “BIZNIS“ NIŠ

ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU VRŠI

U P I S

 

U I GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA MENADžMENT U SAVREMENOM BIZNISU

SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENATE U SEDIŠTU U NIŠU

 

STUDIJSKI PROGRAM:

1. MALI BIZNIS – 20 studenata

2. POSLOVNA INFORMATIKA – 20 studenata

Godišnja školarina za osnovne strukovne studije iznosi 950,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Plaćanje se može vršiti u 10 mesečnih rata.

Uslovi Konkursa: Pravo učešća na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju, kao i studenti drugih fakulteta i visokih škola.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,

fotokopiju lične karte-očitanu ličnu kartu,

dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm,

original izvod iz matične knjige rođenih,

Podnošenje prijava i sve druge informacije o konkursu i Školi mogu se dobiti na telefon 018/ 581-222; 065 2 581-222 u prostorijama Škole, Ul. Maksima Gorkog 2, Niš

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca