99 godina za materijal i mašine na 2,35 hektara opštinske zemlje u L.Selu
30/08/2019 18:16|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 247 |
|

Gračanica, 30.08.2019. - Skupština Opštine Gračanica donela je danas na trećoj vanrednoj sednici,  odluku o kako se navodi na sajtu Opštine Gračanica „davanju na dugoročno korišćenje parcele u Lapljem Selu”.

U saopštenju u vezi ove tačke dnevnog reda se još samo navodi, da je odluka doneta na predlog Komisije za dodelu opštinske nepokretne imovine i da je nakon rasprave predlog prihvaćen sa 14 glasova za, dok je četvoro odbornika bilo uzdržano.

NEW – PRESS je imao uvid u „predlog o usvajanju odluke o davanju na dugoročno korišćenje parcele u Lapljem Selu“, gde se navodi da je „predmet davanja na korišćenje  katastarska parcela br. 1897/1 KZ Laplje Selo, površine 23.519 m² ( 2 hektara, 35 ari i 19  kvadrata), koja se nalazi u poljoprivrednoj zoni, po ceni od 303 €/hektaru na godišnjem nivou, na period do 99 godina“.

Navodi se da se ova opštinska nepokretnost na dugoročno korišćenje dodeljuje  kompaniji “PremiumBau” SH.P.K. iz Gračanice, radi skladištenja materijala za rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji Opštine Gračanica, kao i postavljanje mašina za potrebe realizacije projekta.

U nastavku prenosimo kompletno obrazloženje ovog predloga koje je dostavljeno odbornicima Skupštine Opštine Gračanica.

„Komisija za procenu ponuda za davanje na korišćenje nepokretne imovine obrazovana je Odlukom br. 02/2018/OG (725 od 31.01.2018. godine), za članove komisije izabrani su:

1.         Dejan Jovanović, član (predložen od strane predsednika opštine)

2.         Bojan Stojanović, član (predložen od strane predsednika opštine)

3.         Jelena Trajković, član (predložena od strane predsednika opštine)

4.         Radovan Filić, član (predložen od strane skupštine opštine)

5.         Ratko Perenić, član (predložen od strane skupštine opštine)

6.         Goran Milenković, član (predložen od strane skupštine opštine)

7.         Bojan Teofilović, član (predstavnik građanskog/civilnog društva)

Članovi komisije izabrani su na vremenski period do isteka zakonskog mandata članova skupštine.

 

Na sednici održanoj 20.05.2019. godine doneta je odluka br. 27/2019/OG o pokretanju procedure za davanje opštinske nepokretne imovine na dugoročno korišćenje (br. 3743/19 od 21.05.2019.). Predmet odluke bila je katastarska parcela br. 1897/1 KZ Laplje Selo, povšine 23.519 m2 (2 hektara, 35 ari i 19 kvadrata).

Po stupanju na snagu skupštinske odluke, komisija je započela proceduru. Na sastanku komisije održanom dana 03.06.2019. odlučeno je da se raspiše javni poziv sa početnom cenom od 303 €/hektaru na godišnjem nivou. U javnom pozivu koji je objavljen istog dana bliže su određeni kriterijumi oko uslova konkurisanja. Javni poziv bio je otvoren do 18.07.2019. do 12 časova. Komisija se istog dana sastala u 14 časova, kako bi se pristupilo otvaranju ponuda. Komisija je konstatovala da je do isteka roka podneta samo jedna ponuda.

Ponuda je pristigla u zatvorenoj koverti, koja je otvorena pred članovima komisije. Pristigla je ponuda od strane kompanije “PremiumBau” SH.P.K. iz Gračanice sa brojem biznisa 811277442, koja je ponudila cenu od 303 €/hektaru na godišnjem nivou . Kompanija je zainteresovana da na pomenutoj parceli skladišti materijal za rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji Opštine Gračanica, kao i postavljanje mašina za potrebe realizacije projekta. Članovi komisije su zaključili da ponuda zadovoljava uslove naznačene u javnom pozivu i iz tog razloga predlažu skupštini usvajanje ponude“, navodi se u obrazloženju predloga koji je danas usvojen na trećoj vanrednoj sednici Skupštine Opštine Gračanica.             

 

 

 

 

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca