KONTAKT
Izvršna direktorka: 
Katarina Marinković
 
Adresa:
Čaglavica, Stefana Nemanje BB/Gračanica, Priština
 
Telefon:
+383(0)43721150
 
E mail:
produkcija.newpress@gmail.com
 
 
 
Web-sajt: