19/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

SRPSKO SRPSKI DIJALOG O IZBORIMA U SEV.MITROVICI

Severna Mitrovica, 13.11.2013.godine: Tema debate koja je u okviru projekta „Srpsko-srpski dijalog“ održana u severnom delu Kosovske Mitrovice, bili su prote

18/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

SLOBODNO SRPSKI sa Predragom Radonjićem

U 137.emisiji Slobodno srpski gostovao je urednik KIM radija i TV Centar u Čaglavici Predrag Radonjić. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da su nezavisni m

11/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

POSAO NA KOSOVU: Život od poljoprivrede

Medija centar iz Čaglavice želi da pomogne svima koji se služe srpskim jezikom da lakše dođu da pravovremenih informacija o aktuelnim poslovima na teritoriji Ko

10/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

SLOBODNO SRPSKI sa Đorđem Jevtićem

U 136.emisiji Slobodno srpski gostovao je novinar Đorđe Jevtić. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da su događaji na biračkim mestima u severnom delu Koso

06/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

Posao na Kosovu: Ni sa školom nema posla

U prvoj emisiji u drugom ciklusu Posao na Kosovu emitovane su dve priče. O problemu nezaposlenosti u četiri većinski srpske opštine na Kosovu i priču o nezapos

05/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

"Nije problem umetničko delo, problem je stvoriti publiku"

Medija centar Čaglavica, 31.10.2013.godine: Na temu “Kulturni život Srba na Kosovu”, sa trinaestoro građana, različitog uzrasta i stepena obrazovanja, raz

05/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

SLOBODNO SRPSKI sa Stefanom Zajderdorfom

U 135.emisiji Slobodno srpski gostovao je Štefan Zajdendorf šef Departmana za evropsku politiku Francusko - Nemačkog instituta u Ludvigsburgu. U intervjuu Budim

03/11/2013 |
| office@newpressproduction.com

SRPSKO SRPSKI DIJALOG O KULTURNOM ŽIVOTU

Medija centar Čaglavica, 31.10.2013.godine: Na temu “Kulturni život Srba na Kosovu”, sa trinaestoro građana, različitog uzrasta i stepena obrazovanja, razgov