BEOGRAD NAPLAĆUJE SLOBODU KRETANJA SRBIMA
29/07/2013 11:04|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 2102 |
|


ČAGLAVICA, 29.jul - Kosovska Asocijacija osiguravajućih društava je spremna da potpiše memorandum o saradnji sa Nacionalnim biroom osiguranja Srbije, kako bi omogućila građanima slobodu kretanja koju ne bi plaćali. Za to nije potrebna saglasnost Vlade Kosova, već samo pristanak srpske strane, tvrdi Fatmir Gaši, potpredsednik osiguravajućih društava Kosova. On je učestvujući na debati ne temu „Sloboda koja se plaća“, odnosno o režimu prelaska vozila i naplate osiguranja između Kosova i Srbije, održanoj u Medija centru u Čaglavici, obećao da će Asocijacija osiguravajućih društava Kosova još jednom preispitati cene polisa. Gaši je objasnio da je „dužnost Beograda i Prištine bila da potpišu dogovor o slobodi kretanja, a na osiguravajućim kompanijama je da dogovore tehničke detalje“.
 
- Ponavljam,  dve Asocijacije osiguravajućih kompanija mogu da se dogovore. Zaboravimo vlade i oslobodimo ljude plaćanja ovih nameta.  Reći ću vam da Vlada Kosova ne može da donese nijednu odluku koja se tiče graničnog osiguranja, kazao je Gaši.
 
Većina učesnika debate koja je održana u okviru „Srpsko-srpskog dijaloga“ misli da je sporazum o slobodi kretanja potreban i neophodan, da je dobro što je do njega došlo, ali da je u ovakvom obliku loš,  jer je osiguranje koje se plaća na prelazima izuzetno skupo, i na srpskoj i na kosovskoj strani.
 
- Sporazum o slobodi kretanja je sklopljen na štetu Srba, zbog kojih je navodno donešen, mišljenje je Bogoljuba Marinkovića, vlasnika preduzeća “Kim-ko”, koje se bavi prevozom putnika na relaciji Gračanica-Beograd. Marinković tvrdi da je problem u Beogradu,  jer zbog političkih razloga otežava život svim građanima, posebno Srbima na Kosovu.
 
On smatra da je glavni problem svih kompanija koje se bave prevozom, nalazi  u Beogradu, koji nema sluha za probleme Srvba koji ovde žive,  iako se u svim poregovorima Beograd poziva upravo na njih. Marinković dodaje da su prevoznici, početkom februara ove godine, bili na sastanku sa predstavnicima  Kancelarije  za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, na kome se govorilo o tome šta to Srbi na Kosovu mogu da rade i da žive od svog rada, i da su tada dobili obećanje da će se osiguranje prilikom ulaska u Srbiju smanjiti na godišnji iznos u visini jedne registracije vozila, ali ništa nije urađeno.
 
Nenad Rašić, ministar u Vladi Kosova smatra de je neophodna modifikacija Sporazuma o slobodi kretanja zbog dažbina koje građani i prevoznici plaćaju na prelazima i da je  za to  potrebno samo malo dobre volje sa obe strane.  On je na debati obećao da će lično predložiti premijeru Kosova, Hašimu Tačiju da se to pitanje nađe što pre na pregovaračkom stolu u Briselu, ali ne očekuje da to može tako brzo da se desi  zbog prioriteta nekih drugih tema.
 
-Na žalost prava i interesi  građana su zadnji, uvek su neki viši politički interesi prioritetni, razgovara se o stvarima koje su od suštinske važnosti, kao što je sever Kosova itd., smatra ministar Rašić i kaže da on smatra da "razgovori treba da se vode odozdo naviše, počevši od stvari koje direktno utiču na život građana,  a onda da se postigne generalni politički dogovor. Ali, mi  na Balkanu uvek idemo pogrešno, odozgo naniže."
 
Rašić takođe misli da u ovom momentu Srbija, tj. Nacionalni biro osiguranja Srbije neće da prihvati nijednu osiguravajuću kompaniju sa Kosova, kao partnera u razgovorima, zbog političkih razloga.
 
-Tarifa je predviđena zakonom i ja u ovom momentu ne znam šta bi moglo da se uradi jer je problem u Srbiji, a  ne  na našoj strani. Ako neko ima neki predlog, recite mi slobodno, kaže Rašić, "ovo pitanje možemo nametnuti samo ako imamo odgovarajuće drugo rešenje."
 
Posle potpisivanja Sporazuma o slobodi kretanja  između Kosova i Srbije, prihod  svih kosovskih osiguravajućih kompanija  je povećan za 3 800 000 evra, od čega 16 odsto kao porez na dodatu vrednost ide u budžet Vlade Kosova. To se odnosi na vozila koja imaju srpske tablice, a prihod od graničnog osiguranja koje plaćaju vozila sa drugim tablicama, uglavnom Albanci koji dolaze iz zapadnih zemalja iznosi oko        9 000 000 evra. Svi učesnici debate su zaključili da se nadaju da je ovo rešenje o naplati osiguranja privremeno  i da će vrlo brzo na tehničkom nivou, dve delegacije pokušati da modifikuju deo sporazuma koji se odnosi na  plaćanje taksi, na prelazima između Kosova i Srbije.
 
 

Komentari posetilaca