Empirika: Vratiti RTV Mir u kablovski sistem
03/04/2020 09:31|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 102 |
|

Čaglavica, 03.04.2020. - Uprkos brojnim apelima i saopštenjima medijskih udruženja upućenih široj javnosti, nadležnim isntitucijama, uključujući i međunarodnu zejednicu, do danas nije bilo adekvatnog odogovora relevatnih institucija, kao ni lokalnih kablovskih operatera, a kojim bi se omogućio nastavak emitovanja programa RTV Mir iz Leposavića.

 

Od 5. januara kada je vlasništvo nad lokalnim kablovskim operaterima od strane MTS D.O.O, RTV Mir isključen iz kablovske mreže operatera na severu Kosova.

Članice platforme „Empirika“ pozivaju, pre svih, kablovske operatere sa severa Kosova, VGN i Impuls i SAT, da bez daljeg odlaganja, u sistem emitovanja vrate RTV Mir i time pokažu razumevanje za ozbiljnost trenutka u kome se društvo nalazi.

“Istovremeno, pozivamo MTS D.O.O da u vreme najozbiljnijih zdravstvenih izazova po društvo u celini, pokaže visok stepen društvene odgovornosti i omogući pristup kablovskim operaterima ispunjavanje ugovornih obaveza prema RTV Mir-u”, navodi se u saopštenju  “Empirike”.

Dodaje se da “Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija (UN) o ljudskim pravima, propisuje pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice“.

„Shodno ovome, pravo na slobodu izražavanja predstavlja fundamentalno pravo na kojem se temelji demokratija i podrazumeva skupih ovih prava koja su zagarantovana domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama”.

Podseća se i na Zakon br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije kojim se,,regulišu prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica koja pružaju audio i audio-vizuelne medijske usluge kao i Uredbom NKM 2016/1 na osnovu koje su propisana jasna pravila i procedure o distribuiranju audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, obavezuje pružaoce usluga da svim korisnicima obezbedi nesmetan pristup na ,,transparentan, odgovoran i nediskriminatorski način,,.

“Činjenica je da je ovakvom odlukom kablovskih operatera pogođeno, pre svega lokalno stanovništvo, ali i šira javnost, koja je u ključnom trenutku ostala uskraćena za objektvno, nepristrasno i profesionalno izveštavanje. Smatramo da nije neophodno podsećati na važnost i ulogu koju mediji imaju u društveno-političkom životu, a pogotovu danas kada je pravovremeno informisanje šire javnosti kao i razmena informacija ključna u borbi protiv Covida-19”, navodi se u saopštenju.

Članice Empirike: Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC, Centar za prava manjinskih zajednica, EMEG, Forum za razvoj i multietničku saradnju - FDMC, Gračanica Online, Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva - CSD, New Press, Radio Kontakt plus, RTV Kim, RTV Mir.

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca