GDE NEMA JEZIKA, NEMA NI NARODA
30/06/2013 09:08|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 1900 |
|


Medija centar Čaglavica, 27. jun 2013.godine: U okviru projekta “Srpsko-srpski dijalog, koji zajedno sprovode KFOS i Medija centar u Čaglavici, održana je debata o temi “Sprovođenje Zakona o upotrebi jezika na Kosovu”.
Gost debate je bio poverenik za jezike Slaviša Mladenović koji je o pravu na upotrebu srpskog, kao službenog jezika na Kosovu, kao i mnogobrojnim problemima koji se sreću na terenu s tim u vezi, razgovarao sa 12-oro osoba srpske nacionalnosti, oba pola, različitog stepena obrazovanja i godina starosti. 
Mada je Zakon o upotrebi jezika ocenjen kao veoma moderan I da doprinosi očuvanju identiteta I unapređenju položaja nevećinskih zajednica na Kosovu, postoje ozbiljne pravne I faktičke prepreke u njegovom sprovođenju. Ovlašćenja Kancelarije poverenika za jezike I samog poverenika, koji za svoj rad direktno odgovara premijeru Kosova, nisu dovoljna u smislu da se na efikasan način kazne sva pravna I fizička lica koja krše zakonske odredbe. S druge strane, izrada sistemskih rešenja koja će dugoročno rešiti pravo na korišćenje maternjeg jezika u svim javnim postupcima, kao  I princip ravnopravnosti srpskog u odnosu na albanski jezik, su dugoročni procesi u kojima treba da budu uključeni mnogobrojni relevantni faktori, između kojih I građansko društvo I sredstva informisanja, zaključeno je na debati. Sami građani bi u tom pogledu trebalo da budu mnogo aktivniji I prijavljuju slučajeve kršenje prava na upotrebu jezika, prvo na licu mesta, upućujući žalbu organu koji ne omogućava građaninu pravo da koristi srpski jezik u javnim procedurama, a posle toga, ukoliko ne uspe, i Kancelariji poverenika za jezik Kosova. 
 
 

Komentari posetilaca