Kad novinarsko pitanje postane žalba!
02/11/2023 14:36|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 342 |
|

Medija centar Čaglavica, 02.11.2023. - Kosovski policajac N.S koji je jula meseca Ljubinku Karadžiću iz Lapljeg Sela tokom akcije isključenja sa vodovodne mreže, “naređivao” da govori “samo albanski”, nije kriv, navodi se u odluci “Policijske stanice RJDS”, koja pripada Regionalnoj upravi Priština.

U odluci piše da je ona doneta na osnovu “žalbe” novinara Budimira Ničića.

Međutim Budimir Ničić navodi da nikada nije podneo formalnu žalbu u vezi s tim slučajem.

“Poslao sam 27.07.2023. godine novinarsko pitanje Inspektoratu Policije Kosova – “da li će Inspektorat Policije Kosova po službenoj dužnosti pokrenuti istragu” u vezi sa slučajem koji se odnosi na postupak policajaca koji je zahtevao od srpskog građanina u Lapljem Selu da govori samo albanski”. Tada sam Inspektoratu poslao i video snimke sa društvenih mreža, gde se jasno vidi da policajac koji je pružao asistenciju radnicima Vodovoda zahteva od Ljubinka Karadžića iz Lapljeg sela da govori “samo albanski”. Istog dana sam od Inspektorata dobio odgovor da će “proveriti sve informacije i video zapis, dok će druge istražne radnje preduzeti u zavisnosti od nalaza”. Takođe su me tad obavestili da “Policijiski Inspektorat Kosova, nije primio nijednu žalbu ili informaciju u vezi ovog slučaja”, rekao je Ničić.

Međutim, nekoliko dana kasnije 09.08.2023. godine, Ničić je od strane Policijskog Inspektorata obavešten da  njegova “žalba podneta protiv policajca 04.08.2023. godine prihvaćena i da “sadrži elemente disiplinskog prekeršaja”. Tada mu je saopšteno da je “slučaj dostavljen Direkciji za Unutrasnje istrage i Verifikaciju prošlosti u okviru Kosovske Policije za dalje disciplinske mere”.

“Tada sam Inspektorat obavestio da ja nisam uputio žalbu na postupak policajaca, nego sam kao novinar 27.07.2023. godine postavio pitanje Inspektoratu. Na to mi nisu ništa odgovorili, nego su mi danas poslali odluku, o “mojoj žabi” koju nisam nikad formalno podneo”, navodi Ničić.

U odluci koju je Ničić dobio se navodi da policajac N.S nije kriv , ali da je izvršio “lakši disciplinski prekršaj iz Poglavlja III, član 33 stav 1 tačka 5 i član 38 stav 1 tačka 3 (primer: ne preduzima ili ne uspeva u preduzimanju odgovarajućih mera tokom obavljanja dužnosti) iz Administrativnog Uputstva Br.04/19, Konkretno sastavljanje izveštaja saobraćajne nezgode”.

U obrazloženju ove Odluke piše:

“Žalilac: Budimir Ničić, dana 04.08.2023 podneo je žalbu u IPK. Nakon razmatranja i konstatovanja da u slučaju nema elemenata krivičnog dela, predmet su procesuirali za istragu na lokalnom nivou. Na osnovu dokaza, tuženi radnik PK-a Naim Selimi, je vršio službenu dužnost u asistiranju jedinici kompanije regionalnog Vodovoda Prištine na odgovarajući način. Što se tiče žalbe, da je policijski službenik tražio od građanina srpske nacionalnsti da govori na albanskom jeziku je istina jer policijski službenik nije ispravno razumeo zahtev građanina na srpskom jeziku. Istina je da je policijski službenik uspeo da obezbedi jenog radnika iz kompanije vodovoda I da prevede sa srpskog jezika na albanski jezik”.

Piše i da za ove tvrdnje postoje i “materijalni dokazi”, ali se ne navodi o kojim je tačno dokazima reč.

“Od obezbeđenih dokaza konstatovano je da je policijski službenik obavio sve dužnosti i nije izvršio prekršaj zakona na snazi u Republici Kosova”, navodi se u odluci.

Podsetimo, krajem jula je Regionalna vodovodna kompanija “Priština” u Gračanici i Lapljem selu sprovela akciju isključenja sa mreže za potrošače koji imaju neizmirine račune za vodu.

Radnici i inspektori ove kompanije su u uz asistenciju pripadnika Policije Kosova i nekoliko albanskih medija nenajavljeno ulazili u dvorišta građana i sprovodili svoju akciju.

Jedan od onih čije je domaćinstvo tada isključeno sa vodovodne mreže je i Ljubinko Karadžić iz Lapljeg Sela.

U brojnim albanskim medjima i na društvenim mrežama posebno je tokom akcije istaknuto ponašanje kosovskih policajaca, koji su od Karadžića tražili da govori “albanski” i “samo albanski”.

 

Komentari posetilaca