Kako koronavirus i samoizolacija utiču na žrtve nasilja u porodici?
24/03/2020 20:21|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 157 |
|

Čaglavica, 24.03.2020. - Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19.

U saopštenju se navodi da iako bi u doba globalne pandemije COVID-19, dom trebao biti najsigurnije mesto za sve, samoizolacija i ostanak kod kuće mogu imati direktne posledice  za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici. 

“Nasilje u porodici je već smrtonosna epidemija, gde jedna od tri žene širom sveta dožive fizičko ili seksualno nasilje, uglavnom od intimnog partnera", navodi  se u saoštenju”.

Ističe se i da nasilje ima tendencije da poraste tokom kriza, a pandemija COVID-19 pokazuje takve trendove širom sveta. Kao primer navode Kinu i Sjedinjene Američke Države.

“U Kini je došlo do porasta slučajeva nasilja u porodici, jer su milioni ljudi bili pod karantinom. Tako da su policijske stanice u februaru primile čak tri puta više prijava nasilja u porodici u odnosu na prethodnu godinu. Slični trendovi se primećuju i u SAD gde su se slučajevi u nekim državama udvostručili od kada su mere za izolaciju postale efikasne.

Upozoravaju da se “takvi trendovi očekuju i na Kosovu”.

“Iako su socijalno distanciranje i samoizolacija nametnute strategije kako bi se sprečilo širenje virusa, njima se može manipulisati izolacijom žrtava od njihovih porodica i društvenih mreža, kao deo emocionalnog i psihološkog nasilja i kontrolisanog ponašanja od strane počinitelja. Ovako može doći do većih rizika od nasilja u porodici, koje pretežno pogađa žene”.

Dodaje se da je “nasilje u porodici zločin, kako je i navedeno u članu 248 Krivičnog zakonika Kosova. Nasilje u porodici uključuje „fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko nasilje ili zlostavljanje člana porodice prema drugom članu porodice. Ovaj zločin kažnjiv je novčanom kaznom i zatvorom”.


Stoga Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost (GSRR) poziva sve one koji čuju ili sumnjaju na nasilje u porodici da odmah prijave policiji na broj: 192. A za one koji traže pomoć ili savete u vezi sa porodičnim nasiljem da pozovu telefonsku liniju zagovornika žrtava: 0800 11 112.  Navodi se da je broj besplatan i operativan 24/7, kao i poverljiv i anoniman.


“Usred trenutne krize, sigurnost  i pristup pravosudnim uslugama mogu biti narušeni. GSRR poziva relevantne aktere da daju prioritet uslugama prevencije i reagovanja na rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici usred pandemije COVID-19, obezbeđujući blagovremenu zaštitu onima kojima je najpotrebnija i koji su u riziku od nasilja.
Zdravstveni radnici koji su deo prve reakcije na pandemiju moraju da imaju rodno senzibilan odgovor na otkrivanje slučajeva rodno zasnovanog nasilja koje bi moglo biti povezano ili pogoršano pandemijom. Prvo pripadnici bi trebali da znaju kome mogu uputiti dalju negu ili dovesti u centre za lečenje radi pružanja nege na licu mesta. Pored toga, nadležne vlasti treba da usko sarađuju kako bi osigurali odgovarajuće testiranje osoba kojima je potrebno sklonište, u cilju očuvanja zdravlja već zaštićenih žena i dece. Sada više nego ikad trebamo paziti na najugroženije u našem društvu. Moramo biti dodatno svesni i budni na moguće slučajeve nasilja u porodici. Moramo sarađivati kako bi prijavili  takve slučajeve i kako bi osigurali pravovremeni pristup pomoći osobama koje trpe nasilje”, navodi se u saopštenju.

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca