Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije 2019.
24/10/2019 09:49|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 159 |
|

UNDP na Kosovu, preko svog projekta Podrška naporima u borbi protiv korupcije na Kosovu (SAEK II), koji podržava Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju (SDC), sa zadovoljstvom objavljuje Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije 2019.

Ovom nagradom javno se priznaju doprinosi hrabrih novinara koji preko svojih priča podižu svest o korupciji i otkrivaju slučajeve koji bi inače možda ostali neprimećeni.

Priče će se ocenjivati na osnovu njihovog uticaja na društvo, rezultata koji su postignuti i kvaliteta te standarda novinarstva.

 

Rok za konkurisanje:

18 novembar 2019. godine, do 17.00 sati

Uslovi:

Novinari na Kosovu sa pričama koje se tiču korupcije, koje su objavljene, prikazane i/ili emitovane u medijima na Kosovu u periodu između: 18.10.2018. god. i 18.11.2019. god.

Svaki novinar može da dostavi do tri priče; u okviru priče, novinar može da dostavi seriju članaka/emisija koje su neposredno u vezi sa pričom/istragom;

Grupe novinara takođe mogu da konkurišu;

 

Prijava i dostavljanje prijave:

  • Autentična priča/serija mora da se dostavi na sledeću adresu e-pošte: saek.ks@undp.org;
  • Dostavljena priča mora da sadrži i popratnu stranicu sa opisom priče, datumi objavljivanja i kontakt podaci za autora (e);
  • Priča mora da se dostavi na originalnom jeziku publikacije (albanski ili srpski jezik) i prevede na engleski jezik;
  • Dobitnici će biti proglašeni tokom svečanosti koja će se održati 9. decembra, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije;
  • Prijave primljene posle roka neće biti uzete u obzir.

 

Kriterijumi ocenjivanja:

•             Uticaj priče na društvo;

•             Upotreba pouzdanih podataka i izvora;

•             Analitički pristup rešavanju korupcije; 

•             Stepen poteškoće i logistički izazovi (korišćene tehnike istražnog novinarstva);

 

 

Način ocenjivanja:

Primenjuje se proces ocenjivanja na tri nivoa:

•             Svaka primljena priča biće prvo razmotrena i ocenjena u smislu tehničke specifikacije;

•             Prvi nivo: komisija sastavljena od 5 članova, predstavnika ambasada i razvojnih agencija;

•             Drugi nivo: komisija sastavljena od 5 kosovskih novinara, koji nisu članovi odbora UNK niti u vezi sa lokalnim medijima, a koje odredi Udruženje novinara Kosova (UNK), i jednog predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije;

•             Treći nivo:  građani putem javnog glasanja na FB stranici konkursa za nagradu:  https://www.facebook.com/anticorruptionaward/;

•             Svaki od tri nivoa ocenjivanja nosi ocenu od 33 %.

 

Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije:

Nagrada za najbolju priču iznosi 3.000 evra.

 

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca