Konkurs za polaganje notarskog kvalifikacionog ispita
07/05/2019 13:39|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 210 |
|

 

Posao na Kosovu, 07.05.2019. – Ministarstvo pravde Kosova raspisalo je konkurs za polaganje notarskog kvalifikacionog ispita.

Rok za podnošenje prijava za polaganje notarskog ispita je 16. maj 2019. godine.

Uz zahtev za polaganje notarskog ispita, koji se može naći na službenoj stranici Ministarstva pravde moraju biti priloženi overeni dokumenti kojima se dokazuje da kandidat ispunjava zakonske uslove, i to:

  • Diploma Pravnog fakulteta, (prema četvorogodišnjem programu) ili master studije - kopija diplome mora biti noterizovana (overena od strane notara);
  • Potvrda za pravno radno iskustvo nakon diplomiranja - sertifikat mora biti originalan ili overena kopija od strane notara;
  • Kopija lične karte;

Ukoliko je kandidat završio fakultet u drugoj državi, onda treba da donese diplomu overenu kod notara i odluku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova. Diploma i odluka moraju biti dostavljene u overenim kopijama od strane notara.

Nepotpuna dokumentacija u skladu sa zahtevima navedenim u konkursu predstavlja osnovu za relevantnu jedinicu u Ministarstvu pravde da odbije zahtev za dozvolu polaganja notarskog ispita.

Kandidati tokom pismenog ispita mogu da koriste zakonadavstvo na snazi bez komentara.

Zahtev za polaganje notarskog ispita podnosi se u Ministarstvo pravde, bivša zgrada Rilindjije u Prištini, prizemlje, Arhiva Ministarstva pravde, svakog radnog dana, od 08:00 do 16:00 časova.

Kandidatu će na osnovu odluke biti dozvoljeno polaganje notarskog ispita, a za datum, vreme i mesto održavanja pismenog i usmenog ispita biće obavešteni putem obaveštenja objavljenog na zvaničnom sajtu Ministarstva pravde.

Protiv odluke, kandidat ima pravo da podnese žalbu Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Ministarstvo pravde nakon isteka roka za podnošenje aplikacije će objaviti rok za plaćanje, a iznos uplate je 100 (sto) evra.

Detaljne informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva pravde  https://md.rks-gov.net ili pozivom na broj telefona 03820018111; 03820018280; 03820018074.

 

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca