Nasilje u porodici jedan od glavnih izazova kosovskih institucija
13/09/2023 15:25|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 110 |
|

Medija centar Čaglavica, 13.09.2023. - Nasilje u porodici na Kosovu je u stalnom porastu, a za njegovo sprečavanje, između ostalog, potrebna je veća institucionalna posvećenost, rečeno je danas na  predstavljanju izveštaja „Efikasnost institucija u obradi  slučajeva nasilja u porodici“, koje su sproveli Nacionalna kancelarija za reviziju i UN Women na Kosovu. Prema najnovijim podacima broj slučajeva nasilja u porodici tokom 2022. porastao za oko 12% u odnosu na 2021. godinu. Događaj je organizovan bez prevoda na srpski jezik.

Nasilje u porodici i dalje ostaje jedan od glavnih izazova sa kojim se suočavaju kosovske institucije, rekla je ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu. Prema njenim rečima institucije vrlo često  ne uzimaju u obzir izveštaje organizacija koje prate i nagledaju njihov rad. Ona je podsetila da su na Kosovu  kazne za počinioce krivičnih dela koja se odnose na porodično nasilje veoma niske.  

“Imamo još mnogo izazova, tražimo institucionalnu saradnju, posebno sa policijom i tužilaštvom. Problem je u kaznama, kazna za slučajeve nasilja u porodici je tri godine, ali još uvek nemamo maksimalnu kaznu za slučajeve nasilja u porodici“, rekla je Hadžiu.

Ministarka pravde rekla je i da je ove godine Vlada Kosova za “sigurne kuće” za žrtve nasilja u porodici izdvojila  milion evra, te da će se taj iznos iz godine u godinu povećavati. 

Kosovski Ombudsman Naim Ćeljaj uputio je apel Skupštini i Vladi Kosova da ozbiljnije pristupe  zaštiti žrtava nasilja u porodici, kad je zakonska regulativa za ove slučajeve u pitanju.

“Ono što treba istaći jeste da moramo preduzeti sve neophodne mere da zaštitimo živote građana. U svakom slučaju kada je život građanina ugrožen, ombudsman prvo procenjuje da li su nadležni obavešteni, da li se reagovalo na vreme, koje su mere preduzete i da li su odgovarajuće. Do danas, osim Nacionalne strategije zaštite žrtava nasilja u porodici, ništa drugo nije preduzeto. Zakon o žrtvama nasilja u porodici je još u toku”, rekao je Ćeljaj. 

U izveštaju “Efikasnost institucija u obradi slučajeva nasilja u porodici“ se navodi da su slučajevi nasilja u porodici u 2021. godini porasli za 19% u odnosu na 2020. godinu, dok je u 2022. godini nasilje u porodici poraslo za oko 12% u odnosu na 2021. godinu.

Navodi se i da je u 50% slučajeva izdat nalog za zaštitu, kao i da je Osnovno tužilaštvo u Prištini u 2020. godini primilo 673 predmeta, od čega je razmotrilo oko 94% njih, 2021. godine primilo je 837 predmeta, a razmotrilo 81%, dok je 2022. godine primilo 916 predmeta od čega je 96% pregledano.

Kada je reč o Osnovnom tužilaštvu u Peći tokom 2020. godine primljeno je 269 slučajeva nasilja u porodici, podignute su 243 optužnice, a 12 nezavršenih predmeta prebačeno je u 2021. godinu. U 2021. godini primljeno je 314 krivičnih prijava. U ovom periodu podignuto je 284 optužnica, u 4 predmeta istraga je obustavljena, u 19 predmeta se odustalo od krivične prijave, a 1 slučaj je upućen nadležnim organima.

Tokom 2022. godine ustupljeno je 13 predmeta iz prethodnih godina, a primljeno je 257. Podignuto je 208 optužnica, 8 predloga za obavezno psihijatrijsko lečenje i 12 odustajanja od krivičnog gonjenja.

Generalna revizorka Kosova Vljora Spanca rekla je da rezultati izveštaja pokazuju da iako su preduzeti određeni koraci, institucionalno delovanje i dalje nije na zadovoljavajućem nivou kad je nasilje u porodici u pitanju.

“Naši rezultati pokazuju da iako su institucije imale niz reakcija koje i dalje nisu zadovoljavajuće, potrebna je veća institucionalna posvećenost. Često se branioci žrtava angažuju u poslednjim minutama, ima slučajeva koji se prenose iz godine u godinu, a to traje godinu i više, nedostaju i programi za tretman nasilnika. Za njihovo unapređenje potrebna je veća institucionalna posvećenost. To nije samo dužnost, to je moralna odgovornost svakog od nas”, rekla je Spanca. 

Izveštaj sadrži i preporuke koje će biti prosleđene svakoj od odgovornih institucija, prema uočenim nedostacima tokom revizije. Šefica Kancelarije Un Women-a na Kosovu Vljora Nuši kaže da je vreme da institucije počnu sa primenom preporuka.

“Naš cilj je da Kosovo postane deo regiona kroz projekte, da učimo i razmenjujemo informacije. Pravi je trenutak da svi zajedno preduzmemo mere i primenimo ove preporuke“, rekla je Nuši. 

Na ovom događaju danas su prekršena prava srpskih novinara i to u prisustvu onih koji ta prava treba da štite.  Naime, događaj je organizovan bez prevoda na srpski jezik, iako su  po Ustavu Kosova službeni i ravnopravani jezici  na Kosovu albanski i srpski.  

 

 


Komentari posetilaca