"Nije problem umetničko delo, problem je stvoriti publiku"
05/11/2013 20:39|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 2020 |
|


 
 
Medija centar Čaglavica, 31.10.2013.godine:  Na temu “Kulturni  život Srba na Kosovu”, sa trinaestoro građana, različitog uzrasta i  stepena  obrazovanja, razgovarao je Živojin Rakočević, novinar i pesnik iz Prištine, koji je i novopostavljeni direktor Doma kulture u Gračanici. 
 Većina učesnika debate misli da kulturni život Srba nije zamro i pored veoma teških okolnosti, ali da zaposleni u školama i institucijama, mogu da urade mnogo više kako bi kulturni sadržaji bili bogatiji. Oni nisu zadovoljni kulturnim dešavanjima i stanjem u kulturi, uopšte, ali su svesni da je politička i bezbedonosna situacija imala odlučujuću ulogu, posebno na kulturnom planu.  Srbi su bili primorani da sve kulturne aktivnosti usmere i prilagode seoskim uslovima, jer im je onemogućen pristup kosovskim gradovima. 
 Učesnici debate misle da bi trebalo mnogo više novca ulagati u kulturu, u kulturna dešavanja i u stipendiranje talentovanih učenika, ali i postavljati prave ljude na prava mesta kada su u pitanju rukovodioci ustanovama i institucijama koje se bave kulturom. Takođe, zaposleni u školama moraju mnogo više da rade na edukaciji mladih, kako bi im skrenuli pažnju na prave vrednosti, ali se mora uspostaviti stalna saradnja ljudi koji rade u oblasti kulture i ljudi koji rade u školama, misle učesnici debate i pozivaju medije i nevladin sektor da se posebno aktiviraju u promociji kulture Srba na Kosovu. Oni takođe, pozivaju medije i relevantne ljude i institucije da organizuju posetu biblioteci u Prištini, kako bi se ustanovilo u kakvom su stanju knjige na srpskom jeziku, koje su ostale posle proterivanja Srba iz Prištine. 
 Dom kulture  i Alternativni kulturni centar su dve institucije kulture na području opštine Gračanica, koje pokušavaju da uz minimalna sredstva, organizuju različite vrste kulturnih događaja i animiraju ne samo publiku, već i stvaralaštvo. Učesnici debate bi želeli da i Dom kulture i AKC nastave sa svojim radom, mnogo aktivnije, a posebno bi želeli da vide više pozorišnih predstava, filmova, književnih večeri, izložbi slika, amaterskih pozorišta i sekcija, dečijih festivala, kvizova znanja i prezentacija kulturnog nasleđa. Naravno, svi su svesni da nema dovoljno novca i da je to,  verovatno, najveći problem.
 Novinar i književnik, Živojin Rakočevič misli da je glavni problem što kultura Srba nije na višem nivou i što nema dovoljno kulturnih dešavanja,  nedostatak grada i ne,  proizvodnja umetničkog, već proizvodnja publike. Rakočević naglašava da, zbog velikih životnih problema, nedostatka bezbednosti i zbog getoizacije, Srbi nemaju vremena da se bave kulturom, ne shvatajući da je to najbolji način da se te nedaće prevaziđu. Osvrćući se na to da je Kosovo, esencija srpske kulture, na kome i sada postoje “hektari slika, knjiga i arhitekture”, Rakočević kaže da trenutno nedostaju ljudi koji bi ovde stvarali kao nekada: Milan Rakić, Branislav Nušič, Vojislav Ilić ili  slikar Petar Lubarda.
 Direktor Doma kulture u Gračanici je naglasio da se 800 000 bibliografskih izdanja na slovenskim jezicima, nalazi u biblioteci u Prištini, koja nisu dostupna Srbima i da je preuzimanje jednog dela tih knjiga od strane opštine Gračanica, dobra vest, ali da knjiga nema vrednost ako se ne čita. Rakočević misli da ne bi trebalo  seliti knjige, već   Srbe vratiti  svojim knjigama, tj. svome gradu, ali, zabrinut je u kakvom stanju su te knjige koje su divljački izbacivane i spaljivane, 1999.godine.  
 Što se tiče aktivnosti Doma kulture, plan i program predviđaju: književne večeri, predavanja,  izložbe slika,  pozorišne predstave, koncerte, festival dokumentarnih filmova, ali, da bi se to realizovalo, mora se stvoriti atmosfera i publika, kao one koje  postoje u Alternativnom kulturnom centru u Gračanici. 
Na web stranici Medija centra možete pročitati izveštaj: 
http://www.medijacentar.info/srpsko-srpski-dijalog
 
Izvor: Medija centar Čaglavica 
 
 

Komentari posetilaca