Ombudsman prošle godine primio 1.595 žalbi
03/07/2023 15:00|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 223 |
|

Medija centar Čaglavica, 03.07.2023. - Tokom 2022. godine Institucija ombudsmana primila je 1.595 žalbi, koje su se odnosile na organe pravosuđa, ministarstava, lokalne samouprave, policiju i drugo, rečeno je na okruglom stolu na temu „Jačanje međuinstitucionalne saradnje u promociji ljudskih prava i dobrog upravljanja“ koji je održan u Gračanici. Na okruglom stolu je rečeno i da je primetan porast implementacije preporuka.

U Gračanici je održan okrugli sto na temu „Jačanje međuinstitucionalne saradnje u promociji ljudskih prava i dobrog upravljanja“ koji je imao za cilj da se unapredi saradnja, interaktivni dijalog i komunikacija sa institucijama, pripadnicima zajednica i civilnog društva. Tokom okruglog stola predstavljena su dostignuća ove institucije. Navedeno je da je tokom prošle godine Institucija ombudsmana primila 1.595 žalbi, a 10 odsto njih bilo je podneto od pripadnika nevećinskih zajednica.

“Najveći broj žalbi je podnet protiv pravosudnih organa zbog odugovlačenja postupaka, različitih ministarstava, lokalnih samouprava, policije i tako dalje. Od tog broja prihvatljivo je bilo 676 žalbi, a otvorena su i 42 po službenoj dužnosti”, rekla je Aleksandra Dimitrijević, viša pravna savetnica u regionalnoj kancelariji Gračanice institucije Ombudsmana.

Dalje je navedeno da je Obmudsman tokom 2022. godine analizom i procenom stanja putem obrađenih i istraženih slučajeva uputio nadležnim organima 646 preporuka.

“Od tih 646 preporuka sprovedeno je 23 odsto, delimično je sprovedeno 4 odsto, nesprovedenih preporuka je 3 odsto, dok sprovođenje čeka i dalje 70 odsto datih preporuka javnim vlastima”, rekla je Dimitrijević.

Kosovski Ombudsman Naim Ćeljaj rekao je da je na Kosovu potrebno stvoriti mostove komunikacije sa zajednicama kako bi se rešavali svakodnevni problemi. Ćeljaj je rekao i da je primetan porast procenta implementacije preporuka koje su upućene drugim institucijama.

„Procenat implementacije naših preporuka povećao se tokom godina. Ukoliko uzmemo preporuke iz 2021. godine ove godine imamo implementaciju od preko 50 odsto. One nisu realizovane u odgovarajućim rokovima, ali mi stalno apelujemo na institucije da sprovode ove preporuke“, rekao je Ćeljaj.

Šef odeljenja za pravo i pravdu pri Misiji OEBS-a na Kosovu Mark Laser smatra da Institucija ombudsmana igra glavnu ulogu u promociji ljudskih prava.

„Ombudsman ima važnu ulogu u identifikovanju izazova ljudskih prava i davanju preporuka drugim institucijama. Važnost institucionalne saradnje ne može se zanemariti, to je veoma važno i u Kancelariji za dobru upravu, kada govorimo o implemetaciji preporuka. OEBS već dugo pruža podrušku Instituciji ombudsmana, mi smo partneri i tesno sarađujemo“, rekao je Laser.

Okruglom stolu prisustvovao je i predsednik skupštinskog odbora za obrazovanje opštine Gračanica Ljubiša Karadžić.

„Želim da kažem da smo otvoreni za saradnju. Naravno, ne mogu govoriti u ime izvršne vlasti, tu imamo direktore, ali u ime predsedavajućeg Skupštine opštine i odbornika želim da naglasim da smo spremni da saradnja bude produktivna kao što opština ima sa OSCE-om, tako i sa institucijom Ombudsmana, da ubuduće imamo produktivniju saradnju na korist ljudi koji žive na teritoriji opštine Gračanica, bili to Srbi, Albanci, Romi, Aškalije, sve kako bi se rešavali problemi koji nisu mali i koji će se nadam se u budućnosti rešavati uspešnije“, rekao je Karadžić.

Okruglom stolu koji je održan u Gračanici prisustvovao je i novoizabrani zamenik Ombudsmana Srđan Sentić.


Komentari posetilaca