Pokrenuta kampanja "Besplatna pravna podrška"
21/06/2019 17:25|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 232 |
|

Gračanica, 21.06.2019. - Agencija za besplatnu pravnu pomoć, uz podršku Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), pokrenula je danas kampanju "Građansko pravo na pristup pravnim uslugama i besplatne pravne pomoći", koja će se sprovoditi u tri Kosovske opštine: Gračanica, Peć i Đakovica. Cilj kampanje je promovisanje pravednog pristupa pravnih usluga za građane, sa posebnim naglaskom na promovisanje besplatne pravne podrške.

Kampanja je održana danas u opštini Gračanica, gde su se na okruglom stolu, opštinski ključni akteri okupili zajedno sa predstavnicima Agencije za besplatnu pravnu podršku i UNDP-a kako bi razgovarali o besplatnoj pravnoj podršci sa ciljem:

-Promovisanja boljeg pristupa pravnih usluga i aktuelnih institucija koje pružaju besplatnu pravnu  podršku na lokalnom i centralnom nivou;

-Identifikovanja izazova/problema i nedostataka i neusklađenosti u pristupu pravnih usluga za građane opštine Gračanica:

-Identifikacija novih mogućnosti za saradnju između lokalnih i centralnih aktera, sa ciljem poboljšanja međuinstitucionalne koordinacije i saradnje.

Okruglom stolu prisustvovali su i Bojan Stojanović, pravni savetnik u Skupštini Opštine Gračanica, Ramadan Gaši direktor Agencije za besplatnu pravnu podršku, Ardian Latifaj, rukovodilac projekta za sprovođenje zakona u UNDP-u i Ivana Stojanović, službenica za besplatnu pravnu podršku, koja je  prezentovala rezultate i dostignuća u ovoj opštini.

Nakon okruglog stola u centru Gračanice postavljen je štand gde su predstavnici Agencije za besplatnu pravnu pomoć, predstavnici Opštine Gračanica I UNDP-a delili brošure i razgovarali sa građanima.

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca