Promenjena odluka Vlade Kosova: Zabrana kretanja od 17:00 do 06:00
28/03/2020 15:27|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 100 |
|

Čaglavica, 28.03.2020. - Vlada Kosova promenila je meru o zabrani  kretanja ljudi i privatnih automobila. Zabrana se ne odnosi na promet medicinske opreme, proizvodnju, snabdevanje i prodaju osnovnih proizvoda, kao i usluga i aktivnosti vezanih za upravljanje pandemijom. Nova zabrana će se primenjivati u terminu od 17:00 do 06:00.

“Zabranjeno je kretanje građana i privatnih vozila između 17 i 06 sati, osim za medicinske potrebe, proizvodnju, snabdevanje i prodaju
osnovnih proizvoda (hrana i lekovi za ljude i životinje), kao i za usluge i aktivnosti u vezi sa upravljanjem pandemijom (menadžment  i vladino i ključno opštinsko i vladino osoblje vlade iz sledećih sektora: zdravstvo, bezbednost i državna uprava).   Zabranjeno je i kretanje građana na otvorenim prostorima (trgovima) gradova Republike Kosovo, osim stanovnika ovih područja i lica ovlašćenih od nadležnih tela”,  navodi se odluci Vlade.


Promenjeno je i radno vreme apoteka na Kosovu, tako da će one ubuduće biti otvorene od šest časova ujutru do 17 časova uveče. Posle 17 sati njihova aktivnost će biti organizovana putem dežurstava. Dežurne apoteke će odrediti Ministarstvo zdravlja / KAPMP u koordinaciji sa Farmaceutskom komorom Kosova (FKK) i nadležnim opštinama / opštinskim vlastima.
 

Odlukom Vlade će prekršiocima ovih mera biti izrečene kazne u skladu sa važećim zakonskim odredbama, te da odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

 

Prethodnom odlukom kosovske vlade zabrana kretanja građana važila je od 10 časova pre podne do 16 popodne i od 20 časova uveče do šest ujutru.

 

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca