Spahiu : Ćorac, Severna i Južna Mitrovica, dva sveta
30/11/2015 15:38|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 1633 |
|


 Čaglavica, 30.11.2015.godine: Kosovo  je duboko podeljeno: na bogate i siromašne, Srbe i Albance, ali i na Srbe, južno i severno od Ibra, složili su se Nedžmedin Spahiu, profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini i Aleksandar Ćorac, profesor na Medicinskom fakultetu u Sevrnoj Mitrovici, u najnovijoj emisiji Srpsko srpski dijalog.

 Podela na jug i sever Kosova, trajaće još dugo, jer  i vlast  u Srbiji i vlast na Kosovu, vode pogrešnu politiku, koja za cilj nema pomirenje i normalizaciju odnosa, rekli su u najnovijoj emisiji Srpsko-srpski dijalog, profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini, Nedžmedin Spahiu i Aleksandar Ćorac, profesor na Medicinskom fakultetu u Severnoj Mitrovici. Mitrovica je jedan grad, sa dve administracije, ali nažalost i dva sveta, kaže Nedžmedin Spahiu:

“Već petnaest, šesnaest godina, grad je duboko podeljen i samo sećanja ga vezuju i nastojanja za bolju budućnost, ali ga ne vezuje sadašnjost”, dodaje Spahiu.

Profesor Ćorac,  član Srpskog nacionalnog foruma, kaže da je Mitrovica jedan grad, ako to posmatramo geografski, ali se slaže sa sagovornikom da su  jug i sever Kosova, definitivno, dva sveta. Ipak, Ćorac obe strane Ibra doživljava kao svoje.

Obe strane Ibra su moje strane Ibra. Moj Lešak je sa desne strane Ibra, Mitrovica je sa leve, tako da su obe strane moje i ja ih tako doživljavam. Ne vidim da je Gračanica manje moja, nego što je Mitrovica. Ako kažemo da je Kosovo deo Srbije, da Kosovo i Metohija jesu deo Srbije, onda je i Južna Mitrovica moja”, ističe Ćorac.

Nerdžmedin Spahiu  tvrdi da se kosovska politička elita isključivo bavi opstankom na vlasti i da ne radi dovoljno na stvaranju povoljnih ekonomskih i političkih uslova za život svojih građana. Kosovske institucije su nedorasle da se bave problemima svojih građana, tvrdi Spahiu i dodaje da je zbog toga bila velika migracija kosovskih Albanaca, krajem pošle godine.

“Ko je krivac za ovo stanje kojim smo jako nezadovoljni? Zapravo smo krivi mi, građani Kosova, politička klasa Kosova, oni koji ne upravljaju onim za šta su izabrani ili onim čemu teže ili na šta se pozivaju”,  kaže profesor Spahiu.

Najveći problem na severu Kosova, ali i na čitavom Kosovu i šire, nije ni formiranje, odnosno neformiranje Zajednice opština sa srpskom većinom, niti most na Ibru, niti politička situacija, već nezaposlenost, kaže Aleksandar Ćorac. Ćorac takođe misli da nejasna situacija o tome ko upravlja životima građana i ko donosi odluke u njihove ime, stvara dodatnu zabrinutost.

“Ja ne verujem da ćete u Mitrovici da nađete nekoga ko će da zna da kaže ko upravlja životima ljudi i ko donosi odluke u njihovo ime. To je pitanje od million dolara.  Onaj ko prima platu od Kosova, on će da kaže da upravlja taj sistem koji je pod upravom Vlade Kosova, onaj ko prima platu od Srbije, on će da kaže drugačije. Ono u šta sam ja siguran, jeste da Kosovom ne upravlja niko na Kosovu”, tvrdi Ćorac.

Jedini put ka pomirenju Srba i Albanaca, jeste istina, a nove snage na političkoj sceni Kosova, koje bi radile na otkrivanju istine, potrebne su i severu i jugu Kosova, složili su se profesori Ćorac i Spahiu, u najnovijoj emsiji Srpsko-srpski dijalog, koja se uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo, realizuje u podukciji Medija centra Čaglavica.  


Komentari posetilaca