Šta piše u mapi puta za primenu energetskih sporazuma
21/06/2022 12:33|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 10 |
|

RTV KIM, N1 Srbija, 21.06.2022. - Mapa puta za implementaciju energetskih sporazuma koju je na Tviteru objavio Miroslav Lajčak, a oko koje su se složili Beograd i Priština, ima devet tačaka. U poslednjoj se navodi da "uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze strana da u potpunosti sprovode energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine".

U dokumentu se navodi da "u cilju prevazilaženja krize i problema u energetskom sektoru, uzimajući u obzir Aranžmane o energetici od 8. septembra 2013. ("Sporazum o energetici 2013."), kao i Zaključke koordinatora EU o implementaciji Energetskog sporazuma iz 2013. od 25. avgusta 2015. ("Sporazum o energiji iz 2015."), strane su se složile sa sledećom mapom puta:

1. Regulatorna kancelarija za energetiku (RUE) će izdati dozvolu za snabdevanje "Elektroseveru". RUE će obezbediti usklađenost sa uslovima utvrđenim licencom za snabdevanje, u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

2. U roku od sedam dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, "Elektrosever" će dostaviti KEDS-u i KOSTT-u najnovije dostupne podatke o potrošačima, preko EU.

3. U roku od 10 dana od izdavanja licence za snabdevanje, "Elektrosever" će potpisati neophodne tehničke sporazume sa KOSTT-om i KEDS-om za rad na energetskom tržištu Kosova, odnosno Okvirni sporazum o prihvatanju pravila tržišta električne energije sa KOSTT-om, Sporazum o Bilansnoj obavezi sa KOSTT-om, Ugovor o priključenju sa KEDS-om i komercijalni ugovor sa KEDS-om za pružanje usluga distribucije (fakturisanje, naplata, održavanje i fizičko povezivanje novih kupaca) u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, prema stavu 1 čl. 5 Ugovora iz 2013. godine.

4. U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih tehničkih ugovora sa KOSTT-om, "Elektrosever" će dobiti Energetski identifikacioni kod (EIC) za obavljanje aktivnosti predviđenih licencom za snabdevanje.

5. U skladu sa čl. 14. Energetskog sporazuma iz 2015. godine, u roku od 30 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, KEDS i KOSTT (pod olakšicama EU, ako je potrebno) će imati pristup podstanici Valač, kao i drugoj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

6. U roku od 45 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KOSTT i KEDS će, nakon konsultacija sa "Elektroseverom", dostaviti RUE plan ulaganja i potrebne troškove održavanja i gubitke na mreži, na osnovu temeljnog razmatranja postojeće infrastrukture.

7. U roku od 21 dana nakon podnošenja investicionog plana i potrebnih troškova održavanja i gubitaka na mreži, RUE će u principu odobriti ove planove, troškove i gubitke.

8. U slučaju nepoštovanja odredbi ovih usaglašenih zaključaka nakon 100 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, RUE može odlučiti da suspenduje i/ili povuče dozvolu za snabdevanje koja je data "Elektroseveru", uz prethodnu konsultaciju između strana, uz podršku EU, u periodu od najviše 15 dana. EU će dati stručno mišljenje, ako to zatraži najmanje jedna od strana.

9. Uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze strana da u potpunosti sprovode energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine.

Mapa puta je usvojena 21. juna 2022. godine, navodi se u dokumentu.

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca